Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Podstawy prawne działania

Podstawę prawną działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu stanowią:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572              z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 7    września 1991 r. (Dz.U. 2016 poz. 1010);

2.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji     publicznej w związku z reformą ustrojową państwa( (Dz. U. Nr 106, poz. 668 – z późniejszymi zmianami);

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu    publicznej    poradni psychologiczno-   pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
   ( Dz. U. Nr 228 z dnia 02.12.2010 r., poz. 1492);

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad             działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych    (Dz. U. 2013r., poz. 199);

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i    organizacji    pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
   ( Dz.U. 2013r. nr 0 poz. 532);

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych    przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych   (Dz. U. 2008, Nr 173, poz. 1072);

7.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta    Nauczyciela (Dz.U. 2016 poz. 668)

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania        wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013 poz.1257)


Wytworzył:brak danych, data: 20.09.2013 r., godz. 00.00
Wprowadził:Lidia Wielądek, data: 02.05.2011 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Lidia Wielądek, data: 08.10.2016 r., godz. 13.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2016 r., godz. 13.28Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.27Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.26Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.25Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.25Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.24Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.23Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.23Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.22Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.20Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.19Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.17Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.14Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.13Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.12Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.10Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.07Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.02Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.02Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.01Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 13.01Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 12.59Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 12.09Lidia WielądekEdycja strony
08.10.2016 r., godz. 12.07Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.57Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.57Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.56Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.56Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.56Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.55Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.54Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.54Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.53Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.53Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.52Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.52Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.51Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.50Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.50Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.49Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.48Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.48Lidia WielądekEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 14.47Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.01Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.00Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 17.59Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 17.58Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 17.57Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.55Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.54Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.53Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.52Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.52Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.51Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.50Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.49Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.46Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.38Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.37Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.37Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.36Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.36Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.35Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.35Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.34Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.34Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.33Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.33Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.32Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.31Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 16.30Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 23.04Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 23.03Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 23.02Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 23.01Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 23.00Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.58Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.58Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.57Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.56Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.56Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.55Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.54Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.53Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.52Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.51Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.50Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.49Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.48Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.48Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.47Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.46Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.45Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.44Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.43Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.43Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.42Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.41Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.41Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.40Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.40Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.39Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.39Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.38Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.38Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.37Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 22.02Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 21.58Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 15.42Lidia WielądekEdycja strony
19.05.2011 r., godz. 15.41Lidia WielądekEdycja strony
02.05.2011 r., godz. 11.19Lidia WielądekDodanie strony

Strona oglądana: 1881 razy.