Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Rejestry i ewidencje

1. Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu.
2. Koncepcja pracy Poradni.
3. Plan pracy Poradni.
4. Arkusz organizacyjny Poradni.
5. Plan finansowy.
6. Plan nadzoru pedagogicznego.
7. Sprawozdania z nadzoru.
8. Sprawozdania finansowe.
9. Wieloletni i roczny plan doskonalenia zawodowego.
10. Zestawienie przeglądów technicznych.
11. Książka obiektu budowlanego.
12. Rejestr posiedzeń zespołów orzekających.
13. Rejestr wydanych orzeczeń i opinii.
14. Rejestry zarządzeń dyrektora poradni.
15. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
16. Rejestr badań przesiewowych.
17. Rejestr porad bez badań.
18. Rejestr umów.
19. Rejestr skarg i wniosków.
20. Rejestr zwolnień lekarskich
21. Rejestr legitymacji służbowych.
22. Rejestr wyjść w teren.
23. Rejestr delegacji pracowniczych.
24. Rejestr dokumentów przychodzących i wychodzących.
25. Rejestry w programie Poradnia P-P oraz w starym i w nowym SIO.
26. Skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z poradni
27. Teczki zespołów zadaniowych.
28. Teczki specjalistów.
29. Teczki zespołów specjalistów (zawierają plany, protokoły, sprawozdania itp).
30. Dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni.
31. Rejestry przebiegu zajęć, o charakterze terapeutycznym, indywidualnych i grupowych.
32. Księga protokołów rady pedagogicznej
33. Księga korespondencyjna
34. Inna dokumentacja, zgodna z odrębnymi przepisami.


Wytworzył:Lidia Wielądek, data: 14.09.2016 r., godz. 22.10
Wprowadził:Lidia Wielądek, data: 02.05.2011 r., godz. 11.21
Ostatnia aktualizacja:Lidia Wielądek, data: 14.09.2016 r., godz. 20.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2016 r., godz. 20.02Lidia WielądekEdycja strony
14.09.2016 r., godz. 20.01Lidia WielądekEdycja strony
14.09.2016 r., godz. 20.01Lidia WielądekEdycja strony
02.05.2011 r., godz. 11.21Lidia WielądekDodanie strony

Strona oglądana: 1239 razy.